מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

המגפה הלבנה

View descriptionShare

אחד מכל שבעה אנשים שאי פעם חיו מת משחפת. פרק מיוחד על המגפות הקטלניות בהיסטוריה עם דגש על הקטלנית מכולן - זו שמעולם לא התפרצה. אורח: ד״ר עמי נויברגר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)