מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

אלף לילה

View descriptionShare

איך אגדה פרסית עתיקה מהמאה החמישית לספירה הובילה לאחד משירי הרוק המוכרים ביותר בעולם. אורח: תומר מולוידזון 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)