מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

דני ענק

View descriptionShare

סופר, חוקר, קולנוען, סלבריטי - פיטר פרויכן היה האיש שהכיר לעולם את האסקימואים. אורח: מוטי סבאג

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)