מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

1969: עולם משתנה

View descriptionShare

המהפכות, ההפגנות, ההכתרות, ההצתות - כך נראתה השנה האחרונה של עידן התמימות. מיני־סדרה. אורח: הצ׳ייסר איתי הרמן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)