מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

עיכול לפניך

View descriptionShare

ד״ר בומונט היה אבי הגסטרואנטרולוגיה, אבל הוא חייב את הקריירה שלו לאיש אחד ששרד עם חור ענק בבטן. אורח: פרופסור משה פיינסוד

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)