מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

חברים בחווה

View descriptionShare

כשהאמריקאים הכניסו את האזרחים היפניים שלהם למחנו ריכוז, איש אחד עשה מעשה. אורח: משה צ׳רטוף

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)