מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הנאצי, הקצין הישראלי והמרגל המצרי

View descriptionShare

היו לו שש זהויות שונות (ואולי יותר), הוא שירת את הנאצים, את הישראלים ואת המצרים - בעיקר כדי לשרוד. אורח: גלעד יפה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)