מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

משפט בשוליים

View descriptionShare

איך עורך דין מהמאה ה־17 שיגע את עולם המתמטיקה במשך 400 שנה בשל הערת שוליים? אורח: סער זהבי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)