מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

כתוב בקרח

View descriptionShare

פעם אחת בריטניה, ארה״ב וקנדה ניסו לבנות צי של נושאות מטוסים מ... קרח! אורח: שרון לוזון

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)