GeestesgesondheidGeestesgesondheid

Geestesgesondheid 4 Junie 2024

View descriptionShare
Johan van Lill praat met dr. Elzette Fritz, ‘n opvoedkundige sielkundige, oor die impak van stres in die gesin op almal se geestesgesondheid. Wat is die verskillende vorme van stres wat gesinne kan ervaar? Wat veroorsaak stres in ‘n gesin? Hoe kan gesinne stres hanteer in die beste belang van almal?
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Geestesgesondheid

    617 clip(s)

Geestesgesondheid

Christelle Webb-Joubert gesels met verskeie kenners oor relevante aspekte van geestesgesondheid.
Social links
Recent clips
Browse 617 clip(s)