GeestesgesondheidGeestesgesondheid

Geestesgesondheid 28 Mei 2024

View descriptionShare
Johan van Lill praat met Jacques Botes, ‘n geestesgesonheidspraktisyn, oor afhanklikheid. Hoe beïnvloed substansie-afhanklikheid jou geestesgesondheid? Hoe help jy ander en jouself wanneer substansie-afhanklikheid ‘n probleem word?
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Geestesgesondheid

    617 clip(s)

Geestesgesondheid

Christelle Webb-Joubert gesels met verskeie kenners oor relevante aspekte van geestesgesondheid.
Social links
Recent clips
Browse 617 clip(s)