Kusadiana Trust help jongmense met ambagte

View descriptionShare
Published Aug 19, 2021, 12:20 PM
Ilse Terblanche is van die Kusadiana Trust in Gqerberha. Hulle fokus is om jongmense te befonds sodat hulle ambagte kan beoefen. Haidee Muller-Isaacs het met haar gepraat.
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Driesestig

    2075 clip(s)

Driesestig

Jou blik op die wêreld om jou - ons praat met mense wat ‘n impak maak, hou jou op hoogte van sake, h 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 2075 clip(s)