DriesestigDriesestig

EARS-donkietoevlugsoord

View descriptionShare
Therdon Duminy gesels oor die EARS-donkietoevlugsoord op Genadendal, wat ook mediese- en ondersteuningsdiense lewer aan nagenoeg 400 perde in vyf dorpe.
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Driesestig

    3,560 clip(s)

Driesestig

Jou blik op die wêreld om jou - ons praat met mense wat ‘n impak maak, hou jou op hoogte van sake, h 
Social links
Recent clips
Browse 3,563 clip(s)