WerkverkennersWerkverkenners

Hoe dicht je de pensioenkloof?

View descriptionShare

Hoe dicht je de pensioenkloof? | We zijn inmiddels bekend met de loonkloof tussen man en vrouw, maar nu moeten we ook rekening houden met de pensioenkloof! Zoals het er nu voor staat, bouwen vrouwen gemiddeld 40 procent minder pensioen op dan mannen. Hoe komt dat, wat voor impact heeft het en hoe dichten we die kloof? Dat zoeken we uit. Verder in deze BNR Werkverkenners een vacature voor een projectleider voor aardgasvrije wijken en een AI in Actie over Perplexity.

In deze aflevering:

- Jim Been, universitair hoofddocent Economie aan de Universiteit Leiden & Fellow bij denktank Netspar
- Sophie van Gool, econome en columniste bij het FD & Schrijver van Waarom Vrouwen Minder Verdienen
- Annette Mosman, bestuursvoorzitter bij pensioenuitvoerder APG

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Werkverkenners | BNR

    418 clip(s)

Werkverkenners

Rens de Jong gaat op zoek naar de antwoorden op jouw en zijn vragen over werk. 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 418 clip(s)