המעבדה The Labהמעבדה The Lab

מדיניות מקרקעין ודיור - חלק ב

View descriptionShare

הגיאופוליטיקה של ישראל ויחסי יהודים ערבים ובראשם חוקים שמעבירים לידי המדינה קרקעות שלא עובדו וגם תביעות  על קרקעות. חוק התכנון והבניה והתחדשות עירונית . המונופול על מקרקעי ישראל והביקורת עליו ועל הפרטת הקרקעות. פרופ' רחל אלתרמן מתכננת ערים ומשפטנית פרופסור אמריטה בטכניון  חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן. 

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויואנה דייטש, תמונה: shutterstock

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. המעבדה The Lab

    881 clip(s)

המעבדה The Lab

חוקרים וחוקרות שואלים שאלות מרתקות ומתגלגלים מהן אל שאלות רבות אחרות, תחומי ידע נפגשים עם תחומים אחר 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 887 clip(s)