המעבדה The Labהמעבדה The Lab
המעבדה The Lab

המעבדה The Lab

חוקרים וחוקרות שואלים שאלות מרתקות ומתגלגלים מהן אל שאלות רבות אחרות, תחומי ידע נפגשים עם תחומים אחרים, ולעתים גם נמצאת תשובה. בכל סדרת תכניות רונה גרשון תלמי תצלול עם החוקרות והחוקרים לעומקם של התהליכים המורכבים שמשפיעים על חיינו
Social links:
Follow the podcast:
ClipsPlaylists