מה זו כלכלה פוליטית? - חלק 2

View descriptionShare
Published Aug 14, 2022, 3:50 AM

הייחוד של ישראל מימי המנדט הבריטי והמחשבה הכלכלית של הארגונים הציוניים עד ההסתדרות ומדינת הרווחה הישראלית. שנות ה20 עד ה60, שהיו בהן רעיונות קנסיינים ליברליסטים ונוצרת תערובת רעיונית מקומית וגלובלית.
שיחות עם אריה קרמפף פרופ' לכלכלה פוליטית ויחסים בין לאומיים, המכללה האקדמית תל אביב יפו
עורכת ומגישה : רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, מפיקה: תמר בנימין

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. המעבדה The Lab

    783 clip(s)

המעבדה The Lab

חוקרים וחוקרות שואלים שאלות מרתקות ומתגלגלים מהן אל שאלות רבות אחרות, תחומי ידע נפגשים עם תחומים אחר 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 788 clip(s)