המעבדה The Labהמעבדה The Lab

המדריך לאתיקה - פרק 1

View descriptionShare

הצבא המוסרי בעולם? מאלאור עזריה, נוהל חניבעל, ועד הסרטונים שמעלים החיילים לרשתות - לצה"ל יש בעיה בהטמעת הקוד האתי במלחמה בעזה. האם הקרקע האתית נשמטת, ומה אפשר לעשות? שיחה עם אסא כשר, פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ממחברי הקוד האתי של צה"ל עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז, צילום: יואב קורן

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. המעבדה The Lab

    990 clip(s)

המעבדה The Lab

חוקרים וחוקרות שואלים שאלות מרתקות ומתגלגלים מהן אל שאלות רבות אחרות, תחומי ידע נפגשים עם תחומים אחר 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 996 clip(s)