Rethinking WorkRethinking Work
Clean

Reflectie en zelfreflectie op de werkvloer is belangrijk. Waarom? Drs. Hofnar legt het uit

View descriptionShare

Juri Hoedemakers, bij vele mensen beter bekend als drs. Hofnar, is expert op het gebied van zelfreflectie en heeft als eerste een gedetailleerde wetenschappelijke verbinding gelegd tussen het hedendaagse management en de hofnar van vroeger die de koning een spiegel voorhield. In Rethinking Work vertelt hij onder meer over het grote belang van reflectie en zelfreflectie. En hij neemt zijn spiegel mee.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Rethinking Work

    17 clip(s)

Rethinking Work

Mens, werk, arbeidsmarkt: zou dat ook anders kunnen? Of: móeten? Gerben van Driel en Marieke Dam bes 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)