מנדי ביתאן Mendy Bitanמנדי ביתאן Mendy Bitan

התמודדות של ההורים החרדים עם יציאת ילדיהם בשאלה

View descriptionShare

ראיון עם יוסי קלאר ושרה הורוביץ

מנדי ביתאן
ו אדר תשפ״ג
27.3.22
עורך :איתי סופרין
מפיקה:דנה גזית
בצוות:שירה וולק איכר וגיא מחבוש

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

מנדי ביתאן Mendy Bitan

הקטעים המובחרים מתוך התכנית ׳מנדי ביתאן׳ בכאן מורשת, אם חלילה קרה ופספסתם את השידור החי.  כמובן שאין 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 345 clip(s)