מנדי ביתאן Mendy Bitanמנדי ביתאן Mendy Bitan
מנדי ביתאן Mendy Bitan

מנדי ביתאן Mendy Bitan

הקטעים המובחרים מתוך התכנית ׳מנדי ביתאן׳ בכאן מורשת, אם חלילה קרה ופספסתם את השידור החי.  כמובן שאין בכוונת ההסכת לגרום לרפיון בהאזנה לשידור עצמו
Social links:
Follow the podcast:
ClipsPlaylists