מנדי ביתאן Mendy Bitanמנדי ביתאן Mendy Bitan

התמודדות של ההורים החרדים עם יציאת ילדיהם בשאלה

View descriptionShare

ראיון עם יוסי קלאר ושרה הורוביץ

מנדי ביתאן
ו אדר תשפ״ג
27.3.22
עורך :איתי סופרין
מפיקה:דנה גזית
בצוות:שירה וולק איכר וגיא מחבוש

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

מנדי ביתאן Mendy Bitan

הקטעים המובחרים מתוך התכנית ׳מנדי ביתאן׳ בכאן מורשת, אם חלילה קרה ופספסתם את השידור החי.  כמובן שאין 
Follow podcast
Recent clips
Browse 340 clip(s)