מרד היהודים

View descriptionShare
Published Dec 2, 2018, 1:33 PM

שירי לב-ארי ויוכי ברנדס משוחחות על מהפכת החסידות דרך דמותו של הבעל של טוב, ובתו אדל, כפי שהם מתוארים ברומן של ברנדס ״אדל״

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    255 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 264 clip(s)