Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

אני עובד משמע אני קיים: העבודה כמעניקת משמעות וזהות

View descriptionShare

איזה מקום העבודה תופסת בחיינו, האם היא הפכה לכלי העיקרי למימוש עצמי ואיך היא מעצבת זהות? תומר מיכלזון בשיחה עם כנרת רוזנבלום על העבודה וחיי הנפש, על הטעם שהיא נותנת לחיינו והאם אנחנו מעניקים לה משמעות גדולה מדי

עורך התחנה: תומר מיכלזון, עורך המשדר: יובל אביבי, הפקה: נועה רוקני

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    392 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 406 clip(s)