היסטוריה לילדים History for childrenהיסטוריה לילדים History for children

ההיסטוריה של בתי הספר

View descriptionShare

על ההיסטוריה של בתי ספר, מה למדו לפני אלפי שנים, הקמת בתי הספר המודרניים ומה הקשר שלהם למפעלים, בתי ספר שונים שקיימים כיום וכיצד יראו בתי הספר של העתיד?

עריכה וקריינות: יובל מלחי
מחקר וכתיבה: תמר נויגרטן פולגֶר 
עריכת לשון: דינה בר מנחם
עריכת סאונד ומיקס: רחל רפאלי
הפקה: ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. היסטוריה לילדים History for children

    213 clip(s)

היסטוריה לילדים History for children

סיפורן של דמויות מרתקות בהיסטוריה האנושית ובהיסטוריה היהודית-ישראלית. נשמע על ממציאים, מתקני עולם, מ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 215 clip(s)