היסטוריה לילדים History for childrenהיסטוריה לילדים History for children

היסטוריה לילדים History for children

Playlist by היסטוריה לילדים History for childrenסיפורן של דמויות מרתקות בהיסטוריה האנושית ובהיסטוריה היהודית-ישראלית. נשמע על ממציאים, מתקני עולם, מנהיגים שתרמו לחברה האנושית, מצביאים מפורסמים ואמנים גדולים. הפרקים בסדרה יספרו על עולמנו וגם על עולמ 
Follow the podcast:

200 clip(s) in playlist