גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"את חדרי ממלאים רבבות נמלטים"

View descriptionShare

שיר הבוקר שלנו הוא "פליטים" מאת אורית קלופשטוק

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,800 clip(s)