"את חדרי ממלאים רבבות נמלטים"
גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
"את חדרי ממלאים רבבות נמלטים"
00:00 / 01:19