גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"המסר שאבא העביר מעזה  – לבחור בחיים"

View descriptionShare

גואל פינטו בריאיון עם בועז זלמנוביץ, שאביו אריה זלמנוביץ נחטף ונרצח בידי מחבלי חמאס בעזה, על הסרטון שבו הופיע מהשבי, והאם כחוקר היסטוריה צבאית ישתתף בכתיבת חיבורים על המלחמה הנוכחית

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,021 clip(s)