"המסר שאבא העביר מעזה  – לבחור בחיים"
גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
"המסר שאבא העביר מעזה  – לבחור בחיים"
00:00 / 14:42