גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"בכל דור עומדים לכלותנו" – זו סיבה לתקווה, לא לייאוש"

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחה עם הפילוסוף פרופ' מאיר בוזגלו, שחושב שהסדר בשנה שעברה היה מורכב יותר, ושלמרות הכול – ראוי שנשמח

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,205 clip(s)