"בכל דור עומדים לכלותנו" – זו סיבה לתקווה, לא לייאוש"
גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
"בכל דור עומדים לכלותנו" – זו סיבה לתקווה, לא לייאוש"
00:00 / 10:36