גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

הרופא היהודי שחקר את הרעב בגטו ורשה

View descriptionShare

שיחה על "דרך ללא מוצא" ספר על ד"ר ישראל מיילקובסקי שהיה הרופא היהודי הראשי בגטו ורשה ותיעד את השפעות הרעב על בני האדם. הוא נספה בשואה ולראשונה הסיפור שלו מסופר בספרה של נעמי מנוחין בהוצאת מרכז זלמן שזר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,213 clip(s)