הרופא היהודי שחקר את הרעב בגטו ורשה
גם כן תרבות Gam Ken Tarbut
הרופא היהודי שחקר את הרעב בגטו ורשה
00:00 / 08:40