FactGurusFactGurus

De asiel-kletskoek van minister Yesilgöz

View descriptionShare

VVD leider en demissionair minister van Justitie&Veiligheid, Dilan Yesilgöz, beweerde tijdens de aanloop naar de verkiezingen  in 2023 dat het probleem van nareis-op-nareis in asielzaken schier oneindig lijkt. De specifieke uitspraak luidde: "Nareis op nareis op nareis, en zo gaat dat maar door"

Eerdere conclusies van fact checks, waaronder een BNR fact check, wezen op overdrijving, maar met enige terughoudendheid vanwege ontbrekende harde cijfers. Gesprekken met experts, waaronder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk en advocaat Floor Engelbertink, gaven aan dat het beeld van Yesilgoz wellicht niet overeenkwam met hoe de experts de realiteit kennen. Dat terwijl zelfs de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nareis-op-nareis als een probleem benoemd, zij het zonder concrete cijfers.

Nieuwe Cijfers:
Recent gepubliceerde cijfers van de IND werpen een helder licht op de zaak. Jaarlijks zijn er gemiddeld 174 nareis-op-nareis aanvragen, maar het aantal inwilligingen is minimaal. In 2023 waren er slechts 10 inwilligingen en in 2022 waren het er 40. Het hoogste aantal ingewilligde aanvragen in de afgelopen 5 jaar was 130 in 2021, door het opheffen van reisbeperkingen veroorzaakt door COVID. Het rapport vertelt ook dat slechts 1% van alle ingewilligde nareisaanvragen nareis-op-nareis betreft.

Deze cijfers werpen een nieuw licht op de beweringen van Yesilgoz, die in November nog tegen de Volkskrant zei dat het om duizenden gevallen gaat.. In het licht van een netto migratie van 144.000 in 2023, waarvan slechts 10 gevallen van nareis-op-nareis zijn, is de bewering van Yesilgoz met recht totale kletskoek te noemen zegt BNR's fact checker Frank Leeman.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. FactGurus | BNR

    152 clip(s)

FactGurus

Uitspraken, beloftes en voorspellingen vliegen je om de oren. In de FactGurus-podcast gaan we op zoe 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 152 clip(s)