עד כאן  Enough is Enoughעד כאן Enough is Enough

עד כאן - פרק 22

View descriptionShare

תוכנית הסאטירה הכי מאוחדת בישראל שבה הימין רב עם השמאל במלחמת פאנצ'ים ועקיצות - עד הבחירות (וגם קצת אחריהן) ימין: רועי לוי, נעם פתחי, שמאל: אורנה בנאי, אבי אטינגר, אורח מיוחד: דודו ארז

ורכים ראשיים: חן אביגדורי ודני קרפל, מפיקה: טל אילן חברת הפקה: בני מנשה , 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עד כאן Enough is Enough

    22 clip(s)

עד כאן Enough is Enough

תכנית הסאטירה שבה הימין והשמאל יכולים ללכלך זה על זה באופן שווה
Follow podcast
Recent clips
Browse 22 clip(s)