עד כאן  Enough is Enoughעד כאן Enough is Enough
עד כאן  Enough is Enough

עד כאן Enough is Enough

תכנית הסאטירה שבה הימין והשמאל יכולים ללכלך זה על זה באופן שווה
Follow the podcast:
ClipsPlaylists