כלכליסטכלכליסט

הוא עבר, העתיד

View descriptionShare

בגיל 16 הפכו אותנו ל"שגרירים צעירים" של משרד החוץ ושלחו אותנו למשימות הסברה, לייצג את המדינה על כנפי האופטימיות של הסכמי אוסלו הטריים. בחו"ל כבר שמענו על הטבח במערת המכפלה, ולא הבנו שחלון האופטימיות נסגר. הרבה דברים לא הבנו אז, על עצמנו ובכלל. פגישת מחזור של המשלחת ההיא, בדיוק 30 שנה אחרי, משקפת לא רע את מצב הדור שלנו, ואולי גם את השבר של המדינה כולה

הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,374 clip(s)

כלכליסט

כלכליסט
Social links
Recent clips
Browse 1,919 clip(s)