הוא עבר, העתיד
כלכליסט
הוא עבר, העתיד
00:00 / 20:29