הבנצ'מארקהבנצ'מארק

מדיה אינהאוס - In-House Media - חלק א'

View descriptionShare

 מגמת ה-In-House Media אינה חדשה ועדין צומחת. חברי הבנצ'מרק עושים סדר בנושא רכש המדיה והמשמעות שלו, תהליך הטמעתו בתוך מחלקות השיווק של החברות הגדולות, והאתגרים המלווים.

עורך: רז חיון

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email

In 1 playlist(s)

  1. הבנצ'מרק

    20 clip(s)

הבנצ'מארק

התייקרות הפרסום בפייסבוק.
Follow podcast
Recent clips
Browse 20 clip(s)