הבנצ'מארקהבנצ'מארק

גוגל אנליטיקס

View descriptionShare

כולנו מכירים אותו עם כמעט 100% הטמעה בכל אתרי האינטרנט, אבל בחודשים האחרונים הוא עובר שינוי משמעותי כשבכמה מדינות באירופה הוציאו אותו מחוץ לחוק. למה המחוקק חושד בכלי ידידותי כמו גוגל אנליטיקס? נבין מה היה שם, לאן נושבות הרוחות ואיך הכניסה של 'גוגל אנליטיקס 4' הולכת להשפיע על כולנו.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email

In 1 playlist(s)

  1. הבנצ'מרק

    20 clip(s)

הבנצ'מארק

התייקרות הפרסום בפייסבוק.
Follow podcast
Recent clips
Browse 20 clip(s)