הבנצ'מארקהבנצ'מארק

מה זה סי.טי.וי? (חלק ב')

View descriptionShare

איך נראית זירת הסי.טי.וי העולמית? מי הם השחקנים המשמעותיים באמת? וגם: סקופ מקומי הקשור בעתיד של אחד הענפים הצומחים בעולם.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email

In 1 playlist(s)

  1. הבנצ'מרק

    20 clip(s)

הבנצ'מארק

התייקרות הפרסום בפייסבוק.
Follow podcast
Recent clips
Browse 20 clip(s)