הבנצ'מארקהבנצ'מארק

מדיה אינהאוס - In-House Media - חלק ב'

View descriptionShare

בחלק השני בנושא מדיה אינהאוס עוסקים חברי הבנצ'מרק במצב בשוק, ביתרונות ובחסרונות. בפרק מתארח אופיר כהן מנכ”ל "יוניברסל מקאן דיגיטל" שמספר על מגמת האינהאוס אצל לקוחותיו, כיצד הוא רואה את ההחלטה אם להקים מחלקה מדיה אינהאוס ועל השפעת המודלים המסחריים בין סוכנויות ללקוחותיהן.

עורך הפרק: רז חיון

 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email

In 1 playlist(s)

  1. הבנצ'מרק

    20 clip(s)

הבנצ'מארק

התייקרות הפרסום בפייסבוק.
Follow podcast
Recent clips
Browse 20 clip(s)