הבנצ'מארקהבנצ'מארק

קוקיז

View descriptionShare

איך נולדו הקוקיז? מה קרה מאז שנכנסו לחיינו האינטרנטים ולאחר מכן כשהתפתחו אל עולם הפרסום הדיגיטלי? מהי הכלכלה שעומדת מאחורי? כיצד זה קשור במה שקורה בימים אלו ומה הצעדים שיכולים לשמש אתכם בעתיד הקרוב?

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email

In 1 playlist(s)

  1. הבנצ'מרק

    20 clip(s)

הבנצ'מארק

התייקרות הפרסום בפייסבוק.
Follow podcast
Recent clips
Browse 20 clip(s)