הבנצ'מארקהבנצ'מארק

איך בונים קהלים?

View descriptionShare

כולנו יודעים איך לטרגט, אבל האם אנחנו יודעים איך באמת להגיע לקהל? איך מאפיינים אותו ומה הדרכים הנכונות והיעילות ביותר לעבוד איתן ב-2022?

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email

In 1 playlist(s)

  1. הבנצ'מרק

    20 clip(s)

הבנצ'מארק

התייקרות הפרסום בפייסבוק.
Follow podcast
Recent clips
Browse 20 clip(s)