צור ויעקבי Zur & Jacobi
פרק 23: שנינות בלתי נסבלת
00:00
25:20