צור ויעקבי Zur & Jacobi
פרק 22: תביא נטעם
00:00
26:14