צור ויעקבי Zur & Jacobi
פרק 19: הליגה נגד השמצה
00:00
22:45