צור ויעקבי Zur & Jacobi
פרק 17: מודל התמנון
00:00
28:35