האם בנק ישראל ומשרד האוצר אופטימיים מדי?  | פרק 294
הצוללת
האם בנק ישראל ומשרד האוצר אופטימיים מדי? | פרק 294
00:00 / 32:32